• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se právě děje v MAP

Podívejte se, na čem právě pracujeme.

Schvalování projektu MAP II ze strany MŠMT je v plném proudu

14.05.2018

Informace:

To, že jsme 30. dubna 2018 úspěšně zakončili projekty MAP I, už víte. Ale čemu se věnujeme od 1. května? 1. května jsme zahájili realizaci projektů MAP II, které plně navazují na projekty MAP I. 

Změnou, která přišla s novými projekty, je výměna hlavního manažera projektu, kdy se novou tváří realizačního týmu MAP stala místo Ing. Hrušky Lenka Šťovíčková. 

Od podání žádosti v polovině února naše projekty úspěšné prošly formálním hodnocením a v současné době čekáme na věcné hodnocení ze strany MŠMT. Předpokládáme, že informaci o výsledku hodnocení získáme nejpozději do konce května.

A čemu se v kanceláři MAP v mezičase věnujeme? Připravujeme jednotlivé implementační projekty na zahájení, přemýšlíme nad správným nastavením pracovních skupin, Řídících výborů a realizačního týmu a zároveň studujeme materiály, které budeme v průběhu projektů nadále potřebovat.

 

Krátké shrnutí k projektům MAP II:

  • Pro území Žamberecko a Králicko byla podána žádost o podporu ve výši 13,8 mld. Kč a pro Orlickoústecko a Českotřebovsko ve výši 13 mld. Kč s předpokládanou dobou realizace u obou projektů od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2022.
  • Každý projekt bude rozdělen na 2 velké celky, které se mezi sebou budou provazovat. V rámci aktivity s názvem Rozvoj a aktualizace MAP budeme pokračovat ve strategickém plánování. Dojde k aktualizaci analytické části MAP, Strategického rámce MAP či Ročního akčního plánu. Budou realizovány workshopy, kulaté stoly, ukázkové hodiny se zaměřením na kvalitní inkluzivní vzdělávání. Zároveň budou fungovat pracovní skupiny.
  • Druhou části bude tzv. Implementace MAP. Na jaké aktivity se v rámci implementace můžete těšit? Budeme dále organizovat osvědčené workshopy, kulaté stoly a ukázkové hodiny. Společně se školami, které projevily zájem, budeme testovat metodu COMDI, podpoříme činnost na školních zahradách, zkusíme vytvořit stručný dokument o místním regionu. Představíme pedagogům mateřských škol nové metody práce a ve spolupráci se středními školami a neziskovými organizacemi budeme pro žáky do 15 let pořádat polytechnické zájmové kroužky. Zkrátka čeká nás mnoho zajímavých aktivit, které se naplno rozběhnou od září 2018.