• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se právě děje v MAP

Podívejte se, na čem právě pracujeme.

Nový zájmový kroužek ve zemědělském duchu

28.06.2018

Informace:

S Masarykovou ZŠ v Klášterci spolupracujeme na pokračování úspěšného zájmového kroužku!

Děti poznají zblízka svět zemědělství a to jak v samotném kroužku, tak při exkurzích na farmy a ke zpracovatelům produktů. Kroužek zahajuje opět s novým školním rokem.