• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se právě děje v MAP

Podívejte se, na čem právě pracujeme.

MAP II bude zahájen 1. května

08.03.2018

Informace:

Na přípravě projektu MAP II se pracujeme vlastně už od podzimu. Sběr relevantních informací pro tvorbu žádosti o podporu, jednání se zástupci území, příprava projektů do implementační části výzvy i vlastní finalizace a podání žádosti plus mnohé další činnosti související s navazujícím projektem nás pořádně zaměstnaly.

14. února jsme podali žádost o podporu do výzvy s názvem Místní akční plány rozvoje vzdělávání II vyhlašené MŠMT v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání.

Pro území Žamberecko a Králicko byla podána žádost o podporu ve výši 13,8 mld. Kč a pro Orlickoústecko a Českotřebovsko ve výši 13 mld. Kč s předpokládanou dobou realizace u obou projektů od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2022.

Každý projekt bude rozdělen na 2 velké celky, které se mezi sebou budou provazovat. V rámci aktivity s názvem Rozvoj a aktualizace MAP budeme pokračovat ve strategickém plánování. Dojde k aktualizaci analytické části MAP, Strategického rámce MAP či Ročního akčního plánu. Budou realizovány workshopy, kulaté stoly, ukázkové hodiny se zaměřením na kvalitní inkluzivní vzdělávání. Zároveň budou fungovat pracovní skupiny, jejichž úkolem bude hledat řešení identifikovaných problémů.

Druhou části bude tzv. Implementace MAP. Při přípravě projektových žádostí se tvořily "implementační projekty". Aby mohla být aktivita, dále rozpracována jako implementační projekt, muselo se jednat o aktivitu spolupráce. Další podmínkou bylo, že námět na tuto aktivitu musel přijít z území od jednotlivých zástupců vzdělávání nebo jako podnět od pracovní skupiny. Po schválení Řídícím výborem byl s jednotlivými zástupci, kteří se budou na realizaci v projektu MAP II, rozpracován logický rámec a projektový záměr.

A na jaké aktivity se v rámci implementace můžete těšit? Budeme dále organizovat osvědčené workshopy, kulaté stoly a ukázkové hodiny. Společně se školami, které projevily zájem, budeme testovat metodu COMDI, podpoříme činnost na školních zahradách, zkusíme vytvořit stručný dokument o místním regionu. Představíme pedagogům nové metody práce. Zkrátka čeká nás mnoho zajímavých aktivit, které se naplno rozběhnou od září 2018.