• Logo EU
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve srpávním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky.

Zapojené subjekty 

Žamberecko a Králicko

Do projektu MAP se mohou zapojit všichni, kteří se vzdělávání dětí a žáků do 15 let věnují. Ať už se jedná o:

 • školy;
 • školská zařízení;
 • zřizovatele;
 • odbory školství;
 • základní umělecké školy;
 • domy dětí a mládeže, střediska volného času;
 • děti, žáky a žákovské parlamenty;
 • rodiče;
 • nestátní neziskové organizace;
 • zaměstnavatele a firmy;
 • veřejnost;
 • a další.

Do projektu MAP je možné zapojit se kdykoli. Přistoupit můžete oficiálně přes Memorandum o spolupráci. Tímto přistoupením získáte možnost připomínkovat zpracovávané dokumenty a budete pravidelně informováni o aktuální dění v projektu MAP. Další možností jak se zapojit do projektu MAP je neoficiálně účastí na realizovaných aktivitách. 

 

Dokumenty

Zapojené subjekty