• Logo EU
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve srpávním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky.

Investiční priority

Žamberecko a Králicko

Přemýšlíte o rekonstrukci učebny fyziky či jazykovky nebo jste spolek, který potřebuje novou klubovnu? Sdělte nám své záměry a plány, my je zařadíme do Strategického rámce MAP do roku 2023, a tím splníte jednu ze základních podmínek pro případné financování Vašeho projektu z evropských fondů. 

Jak na to?

  1. vyplnit dotazník k projektovým záměrům, viz níže;
  2. vyplněný dotazník zaslat ke kontrole na map@mas.orlicko.cz;
  3. zkontrolovaný dotazník nechat potvrdit svému zřizovateli;
  4. originál podepsaného dotazníku doručit na adresu MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, Žamberk;
  5. Vámi doručený dotazník bude zařazen do Strategického rámce MAP do roku 2023 .
UPOZORŇUJEME, ŽE AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP DO ROKU 2023 PROBÍHÁ JEDNOU ZA ŠEST MĚSÍCŮ.

Sběr investičních záměrů pro příští aktualizaci Strategického rámce bude opět probíhat na podzim 2021.

Investiční záměry podepsané Vámi a Vaším zřizovatelem je nutné odevzdat do kanceláře MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, Žamberk. V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit na to, že zejména ve větších městech je nutné, aby před podpisem zřizovatele schválila investiční záměr Rada města.

Sbíráme nejen projektové záměry, které jsou financovatelné z evropských fondů, ale i takové, které je možné podpořit z jiných zdrojů (národní dotace, krajské dotace a další).

Aktuálně platná verze Strategického rámce

Informace k výzvám přes MAS Orlicko, z.s. http://www.mas.orlicko.cz/dotace-kdy-a-jak-zadat

Inspirace a co se podařilo: https://www.maporlicko.cz/inspirace-pro-vas/co-se-podarilo

 

Dokumenty