• Logo EU
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve srpávním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky.

Investiční priority

Žamberecko a Králicko

Přemýšlíte o rekonstrukci učebny fyziky či jazykovky nebo jste spolek, který potřebuje novou klubovnu? Sdělte nám své záměry a plány, my je zařadíme do nového Strategického rámce MAP (2021 - 2027), a tím splníte jednu ze základních podmínek pro případné financování Vašeho projektu z evropských fondů. Sbíráme nejen projektové záměry, které jsou financovatelné z evropských fondů, ale i takové, které je možné podpořit z jiných zdrojů (národní dotace, krajské dotace a další).

Jak na to?

  1. Vyplňte on-line dotazník k projektovému záměru: https://forms.gle/AW3LP3xdj4AKr32eA (1 dotazník = 1 investiční záměr); dotazník je možné vyplňovat do 22. září 2021.
  2. Zkontrolovaný formulář ve formě dokumentu zašleme na e-mail uvedený v on-line dotazníku (případné doplnění budeme konzultovat napřímo telefonicky s uvedenou kontaktní osobou).
  3. Zaslaný formulář vytiskněte a nechte potvrdit jak svým statutárním zástupcem, tak i svým zřizovatelem.
  4. Originál podepsaného formuláře doručte (osobně nebo poštou) na adresu MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, Žamberk.
  5. Vámi doručený formulář bude zařazen do Strategického rámce MAP (2021 - 2027).
UPOZORŇUJEME, ŽE AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP (2021 - 2027) PROBÍHÁ JEDNOU ZA ŠEST MĚSÍCŮ. NOVÉ INVESTIČNÍ ZÁMĚRY ZASÍLEJTE PŘES ELEKTRONICKÝ DOTAZNÍK DO 22. ZÁŘÍ 2021. POTVRZENÉ ORIGINÁLY JE POTŘEBA DORUČIT DO KANCELÁŘE MAS ORLICKO, Z.S., NEJPOZDĚJI DO 30. ZÁŘÍ 2021.

V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit na to, že zejména ve větších městech je nutné, aby před podpisem zřizovatele schválila investiční záměr/y Rada města.