• Logo EU
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve srpávním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky.

Dokumenty

Žamberecko a Králicko

 • Územní vymezení

  - Místní akční plán vzdělávání se zpracovává pro všechny obce ve správním obvodu ORP Žamberk a ORP Králíky.

 • Zapojené subjekty

  - zapojené subjekty spoluvytvářejí širokou platformu spolupracující subjektů - tzv. partnerství.

 • Dokumenty MAP

  - zápisy, dokumenty schválené Řídícím výborem, dokumenty k připomínkování, dokumenty týkající se pilotáže.

 • Investiční priority

  - nedílnou součástí MAP jsou investiční priority.

 • Aktivity škol a Aktivity spolupráce

  - nedílnou součástí MAP jsou Aktivity poskytovatelů vzdělávání a jejich vzájemná spolupráce.