• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se právě děje v MAP

Podívejte se, na čem právě pracujeme.

VÝZVA pro školy/partnery ke sdělení případných omezení v souvislosti s doporučením MŠMT ke COVID

20.08.2020

Informace:

V souvislosti s vydáním Manuálu pro Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021  žádáme ředitele škol v území MAS ORLICKO, z.s. a další zapojené partnery projektů MAP o případné stanovisko k nastaveným opatřením, které by se týkalo aktivit, které společně realizujeme v projektu MAP II.

Vzhledem k doporučujícímu charakteru tohoto materiálu nejsme schopni předvídat, jak nastavíte opatření ve Vaší škole nebo zařízení a pro Vaše žáky a kolegy.

Aktuálně tedy potřebujeme zmapovat, zda bude implementace těchto doporučení ve Vaší škole mít dopad na plánované aktivity projektu (výjezdy, ukázkové hodiny ve školách, účast na seminářích prezenční formou, …). Aktuálně pro zajištění aktivit běží cenové poptávky a objednávky, které bychom museli stornovat a v případě omezení aktivit a výstupů reagovat změnovým řízením projektu, případně alternativním řešením tak, aby bylo dosaženo cílů projektu tam, kde proběhly výdaje na vybavení.

Žádáme Vás tímto o podání informace v případě, že by se Vámi nastavené opatření jakýmkoli způsobem dotkla společných aktivit do 4.9.2020 a dále vždy, když se situace změní.

V případě nejasností, nebo dotazů, kontaktujte své projektové manažery.

V případě, že na email / výzvu nebudete reagovat, budeme předpokládat, že se aktivit bude účastnit nadále beze změny.