• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se právě děje v MAP

Podívejte se, na čem právě pracujeme.

VÝZVA: Dotazníkové šetření k finanční náročnosti vzdělávání z pohledu zákonných zástupců

26.02.2019

Informace:

V rámci projektu MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová probíhá dotazníkové šetření mezi zákonnými zástupci k finanční náročnosti vzdělávání v mateřské škole, základní škole a v mimoškolním vzdělávání. Cílem šetření je zjistit, jaké aktivity vyžadují finanční příspěvek ze strany zákonných zástupců, co považují zákonní zástupci za nejvíce finančně náročné a čím musí být jejich dítě vybaveno v první třídě. 

Všechny zjištěné údaje budou využity pro souhrnnou zprávu a budou zapracovány do analytické části dokumentu Místní akční plán vzdělávání Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Dotazníkové šetření je dostupné zde. Obsahuje celkem 15 otázek.