• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

Průběžné hodnocení projektu

25.07.2019

Informace:

V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání II (na území Žamberecka, Králicka, Českotřebovska i Orlickoústecka) probíhá průběžné hodnocení (evaluace) jednotlivých aktivit projektu.

Cílem této práce je sledování výsledků, pravidelný monitoring a reakce na celkový stav projektu.

Každá aktivita, kterou v rámci projektu realizujeme má nastavený způsob a formu jejího hodnocení.

  • Většinu aktivit hodnotíme vždy v dubnu formou elektronických formulářů a jednotlivými respondenty jsou zúčastněné osoby dané aktivity.
  • Jednodenní aktivity, které jsou realizovány formou vzdělávacích seminářů nebo workshopů jsou hodnoceny účastníky pomocí dotazníku hned po ukončení akce.

Zpětná vazba nám pomáhá zdokonalovat naší práci a je pro nás zároveň inspirací pro práci další.

První velké hodnocení proběhlo v dubnu 2019, kdy jsme hodnotili a shrnuli celý první rok projektu. Zhodnocení naleznete v Průběžné sebehodnotící zprávě, kterou přikládáme níže a v evaluační zprávě, která bude doložena po schválení Řídícím výborem MAP.

Harmonogram a seznam jednotlivých evaluací prezentuje tento dokument.

Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 

Soubory

Evaluace