• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se právě děje v MAP

Podívejte se, na čem právě pracujeme.

Připravujeme pokračování podpory škol v letech 2023 - 2025 (MAP IV)

26.04.2023

Informace:

Již od roku 2016 se Vám prostřednictvím projektů MAP snažíme pomáhat ve Vaší každodenní práci. Veškeré aktivity, které Vám přinášíme:

  • Vzdělávací akce, semináře, ukázkové hodiny​, otevřená setkání.
  • Možnost sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe a diskuse​​.
  • Finanční a metodická podpora škol - realizace tzv. implementačních aktivit.
  • Administrativní podpora – sbíráme a kompletujeme Vaše investiční záměry a potřeby a pomáháme Vám tak plnit podmínku pro čerpání dotačních prostředků (tzv. aktualizace Strategického rámce MAP), sbíráme aktivity škol a spolupráce pro tvorbu Akčních plánů.
  • A mnoho dalších činností.

Tyto činnosti jsou financovány z OP VVV a podpora aktuálně probíhajících aktivit končí v listopadu 2023.

V červnu toho roku vyhlásí MŠMT návaznou výzvu z nového operačního programu OP JAK (Jan Ámos Komenský), k zajištění dalšího pokračování procesu místního akčního plánování a spolupráce v území, a to minimálně do konce roku 2025.

I do budoucna bude zařazení projektových záměrů ve Strategickém rámci MAP podmínkou čerpání prostředků z OP JAK a IROP.

Proto již nyní zahajujeme přípravu žádosti pro další pokračování naší práce (prostřednictvím tzv. čtvrtého běhu projektu akčního plánování - MAP), aby naše činnost pro Vás mohla časově navázat.

Další pokračování podpory škol ze strany MAS ORLICKO, z.s. /projekt MAP/ je podmíněno souhlasem škol se zapojením do projektu. Zdroje pro podporu škol jsou odvislé od počtu zapojených škol (= čím víc škol se zapojí, tím více prostředků bude mít pro podporu VŠECH škol v území k dispozici).

 

                                                      Podpisem souhlasu se zapojením do projektu:
Zapojená škola / území ORP Žamberk, Králíky, Ústí nad Orlicí a Česká Třebová získá: Zapojená škola se zaváže minimálně:
Zajištění strategického plánování v oblasti školství pro všechny školy i poskytovatele neformálního vzdělávání, včetně aktualizace Strategického rámce (podmínka čerpání dotací) Umožnit zasílání aktuálních informací o aktivitách v projektu (v obdobném rozsahu jako aktuálně)
Možnost účastnit se setkání a vzdělávacích aktivit (v rozsahu, v jakém budou projektem umožněny) Setkání s pracovníkem MAP minimálně 1 x za projekt 
Možnost zapojit se do připravovaných implementačních projektů  
Další podporu zaměstnanců MAP v pralese dotačních programů, šablon a dalších témat :-)  

 

Souhlas školy se zapojením do projektu si můžete stáhnout níže.

Souhlas zašlete do kanceláře MAS ORLICKO, z.s. (Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk), případně předejte některému ze zaměstnanců projektu MAP nejpozději do 30. 6. 2023.

Soubory

Souhlas škol se zapojením do projektu MAP IV