• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se právě děje v MAP

Podívejte se, na čem právě pracujeme.

Připravujeme pokračování podpory škol v letech 2022 - 2023 (MAP III)

12.11.2020

Informace:

Již od roku 2016 pro Vám prostřednictvím projektů MAP snažíme pomáhat ve Vaší každodenní práci. Veškeré aktivity, které Vám přinášíme :

  • Vzdělávání, semináře, ukázkové hodiny​
  • Možnost sdílení a diskuse​​
  • Finanční a metodická podpora škol (více informací ZDE)
  • Administrativní podpora – sbíráme a kompletujeme Vaše investiční záměry a potřeby a pomáháme Vám tak plnit podmínku pro čerpání dotačních prostředků (tzv. aktualizace Strategického rámce MAP)
  • Další finanční zdroje (např. dotace z MAS ORLICKO z programu Malý Leader Podporuje MAP - více informací za území SO ORP Žamberk a Králíky a SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová
  • A mnoho dalších

Jsou financovány z OP VVV a podpora aktuálně probíhajících aktivit končí v dubnu 2022.

Proto již nyní zahajujeme přípravu žádosti pro další pokračování naší práce (prostřednictvím tzv. třetího běhu projektu akčního plánování, tzv. MAP III).

Aby naše činnost pro Vás mohla časově navázat, měla být z naší strany žádost být podána již v roce 2021 na jaře. 

Další pokračování podpory škol ze strany MAS ORLICKO, z.s. /projekt MAP/ je podmíněno souhlasem škol se zapojením projektu. Zdroje pro podporu škol jsou odvislé od počtu zapojených škol (= čím víc škol se zapojí, tím více prostředků bude mít pro podporu VŠECH škol v území k dispozici).

 

                                                      Podpisem souhlasu se zapojením do projektu:
Zapojená škola / území ORP Žamberk, Králíky, Ústí nad Orlicí a Česká Třebová získá: Zapojená škola se zaváže minimálně:
Zajištění strategického plánování v oblasti školství pro všechny školy i poskytovatele neformálního vzdělávání, včetně aktualizace Strategického rámce (podmínka čerpání dotací) Umožnit zasílání aktuálních informací o aktivitách v projektu (v obdobném rozsahu jako aktuálně)
Možnost účastnit se setkání a vzdělávacích aktivit (v rozsahu, v jakém budou projektem umožněny) Setkání s pracovníkem MAP minimálně 1 x za projekt 
Možnost účastnit se přípravy projektů, které budou následně z OP JAK podpořeny (obdobně jako nyní dlouhodobé aktivity)  
Další podporu zaměstnanců MAP v pralese dotačních programů, šablon a dalších témat :-)  

 

Souhlas školy se zapojením do projektu si můžete stáhnout níže.

Souhlas zašlete do kanceláře MAS ORLICKO, z.s. (Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk), případně předejte některému ze zaměstnanců projektu MAP nejpozději do 31. 1. 2021.

Soubory

Souhlas škol se zapojením do projektu MAP III