• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se právě děje v MAP

Podívejte se, na čem právě pracujeme.

Právě probíhá Popis potřeb škol

30.11.2018

Informace:

Do Místního akčního plánu ve vzdělávání II (MAP II) měly možnost zapojit se všechny školy z SO ORP Žamberk a Králíky i z SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. A co takové zapojení do projektu pro školy znamená? Co znamená být součástí MAP II?
  • Možnost podílet se na rozvoji vzdělávání.
  • Možnost být součástí komunitního plánování.
  • Možnost získání investiční podpory pro svou školu.
  • Možnost sdílení a předávání svých pedagogických zkušeností.
  • Možnost sdílení příkladů dobré praxe
  • Přístup k užitečným a praktickým informacím.
  • Zajímavé akce, semináře, kulaté stoly, exkurze, stáže, ukázkové hodiny a mnoho dalšího.

Do MAP II se zapojily v SO ORP Žamberk a Králíky i v SO ORP Česká Třebová a Ústí nad Orlicí úplně všechny školy!

V rámci analytické části MAP II probíhá tvorba Popisu potřeb škol (proběhne 2x za celou dobu trvání projektu), kdy naše odborné manažerky navštíví každou školu a formou rozhovoru s ředitelkou, ředitelem nebo pověřenou kontaktní osobou společně vytvoří Popis potřeb školy.

Potřeby jednotlivých škol budou rozebírány na pracovních skupinách a budou nám sloužit jako inspirace pro plánování různých implementačních aktivit, seminářů, kulatých stolů, exkurzí a dalších činností. Na základě Popisu potřeb škol můžeme tematicky zaměřit různé akce tak, aby to vyhovovalo a pomohlo co nejvíce školám a uspokojilo co nejvíce potřeb na našem území.