• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se právě děje v MAP

Podívejte se, na čem právě pracujeme.

POZVÁNKA: Ukázková hodina - Reedukace on-line

21.01.2021

Informace:

Dovolujeme si vás pozvat na ukázkovou hodinu on-line určenou zejména pedagogickým pracovníkům ze základních škol a pracovníkům ve vzdělávání s názvem Reedukace on-line

Potřeba vzniku reedukační hodiny způsobem on-line (resp. synchronní výukou) vznikla ve chvíli, kdy nebylo možné realizovat tyto hodiny prezenčně. Tuto možnost je možné také využít i v případě, že dítě nemůže přijít, protože je v karanténě, má zlomenou nohu, je dlouhodobě nemocné,...

Tyto lekce jsou zaměřeny na nápravu specifických poruch učení, konkrétně na SPU dyslexii, SPU dysortografii v kombinaci se SPU dysgrafií (tyto děti mohou mít i přidružené obtíže s pozorností a hyperaktivitou - ADHD, ADD, snížené některé poznávací funkce). Lekce jsou zaměřeny především na nápravu. V lekcích také procvičujeme schopnost dítěte zamyslet se, zklidnit, přijít na to, co jemu konkrétně pomáhá.

Co uvidíte v této ukázkové hodině:
Rozvoj motoriky – hrubé a jemné motoriky.
Procvičení pravolevé orientace – na sobě, poté na druhé osobě.
Spolupráce mozkových hemisfér.
Rozvoj verbální fluence.
Rozvoj sluchové a zrakové percepce.
Aplikace metody spolučtení a metody čtení s odpočinkem.
Před začátkem hodiny obdržíte materiály, které lektorka posílá dítěti s popisem k jednotlivým cvičením.

Reedukační lekce nejsou koncipovány pro děti, které mají dg. samotnou SPU dysgrafie a pro děti se SPU dyskalkulií.

Ukázková hodina se uskuteční 21.01.2021, od 13:00 do 15:00 hod. DISTANČNÍ FORMOU (ON-LINE). Jedná se o opakování ukázkové hodiny, která proběhla 10.12.2020 a byl o ni velký zájem ze strany účastníků.

Účastníci se na ukázkovou hodinu připojí prostřednictvím odkazu, který jim bude zaslán s předstihem e-mailem na jejich adresu uvedenou v přihlašovacím formuláři. 

Přihlašování na webinář probíhá pomocí tohoto odkazu: https://forms.gle/8pvExywLdB5SxYeq6.

Pro přihlášené účastníky je ukázková hodina ZDARMA. Kapacita je omezena!

Těšíme se na vás!

Realizováno v rámci projektu 4.4 Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností.