• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se právě děje v MAP

Podívejte se, na čem právě pracujeme.

Pozvánka: Tisková beseda s novináři

30.09.2020

Informace:

Dovolujeme si tímto pozvat zástupce tisku a médií na  setkání s novináři, které se uskuteční při příležitosti besedy s Ing. Pavlem Kysilkou, CSc.[1] a to dne 30.9.2020 od 16:00 hod. v Měšťanském pivovaru v Ústí nad Orlicí – Hylvátech.


Setkání je organizováno při příležitosti setkání Řídícího výboru MAP. Cílem setkání je vyslechnutí příspěvku Ing. Pavla Kysilky a následná diskuse, na téma nových  pohledů na rovné příležitosti v současném školství. Diskutovanými tématy jsou  např. školské limity a možnosti rozvoje a to s ohledem na potřeby společnosti, či rovné příležitosti jako téma, které ovlivňuje rozvoj jednotlivých měst a obcí a následně celou společnost.

Účastníky setkání jsou zástupci samospráv, ředitelé mateřských a základních škol, zástupci zájmového vzdělávání i široké veřejnosti, kteří jsou společně s MAS ORLICKO z.s. podporovateli a nositeli myšlenky místního akčního plánování. Seminář otevřou Ing. Ivana Vanická, ředitelka MAS ORLICKO, z.s. a PhDr. Petra Novotná, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí.

V rámci diskuse s novináři bude šířiji představen projekt místního akčního plánování a jeho význam a přínos pro rozvoj kvalitního vzdělávání v území MAS ORLICKO, z.s.

Akci pořádá MAS ORLICKO, z.s. www.mas.orlicko.cz , www.MasProOrlicko.cz , www.maporlicko.cz

Organizace akce:
13:30 – 14:00     Presence účastníků, coffee break
14:00 – 15:30     Zahájení,  přednáška Ing. Pavla Kysilky, CSc.
15:30 – 16:00     Diskuse
16:00     Diskuse s novináři 

Příchod zástupců tisku je možný po celou dobu akce, preferujeme však příchod před začátkem akce (13:30 – 14:00), nebo během diskuse (15:30 – 16:00).

Zástupce tisku prosíme, aby potvrdili svou účast u Vojtěcha Mlynáře, email: managermap@mas.orlicko.cz do 22.9.2020.

___________________________
[1]  Curriculum vitae: Absolvent Vysoké školy ekonomické Pracovní a kariérní zkušenosti: Hlavní poradce ministra pro ekonomickou politiku, víceguvernér a výkonný guvernér ČNB, Expert mezinárodního měnového fondu, Prezident české společnosti ekonomické, Generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny, Prezident festivalu Smetanova Litomyšl, Odpovědný za přípravu a realizaci rozdělení československé měny + zavedení české koruny