• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se právě děje v MAP

Podívejte se, na čem právě pracujeme.

POZVÁNKA na volnočasový kroužek Agroenvironmentální výchova

24.09.2019

Informace:

Dovolujeme si pozvat všechny děti a žáky od 10 do 15 let na jedinečný volnočasový kroužek s názvem Agroenvironmentální výchova.

Čeká vás mnoho zajímavých zážitků, zkušeností a informací. Na kroužku se budete zabývat životním prostředím, péčí o zemědělská zvířata i moderní technikou. Těšit se můžete i na mnoho exkurzí!

A rodiče jistě potěší, že kroužek probíhá v rámci projektu MAS ORLICKO, z.s. a je tedy pro děti zcela zdarma.

Kroužek bude probíhat každé liché úterý na Masarykově základní škole v Klášterci nad Orlicí a zahájení proběhne již 24. září 2019.

Zájemci se mohou hlásit u vedoucí kroužku paní Petry Pospíšilové na následující e-mail: pospisilova@zsklasterec.cz. 

Těšíme se na vás!