• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se právě děje v MAP

Podívejte se, na čem právě pracujeme.

POZVÁNKA: Jak na komunikaci v MŠ I a II

27.01.2021

Informace:

Dovolujeme si vás pozvat na dva na sebe navazující workshopy určené zejména pro pedagogické pracovníky v předškolním vzdělávání na téma: Jak na komunikaci v MŠ I a II.

Workshopy se uskuteční 27.01.2021 od 13:00 do 16:30 hod. a 10.02.2021 od 13:00 do 16:30 hod., a to ON-LINE formou
V rámci workshopu Jak na komunikaci v MŠ I (27.01.2021) se účastníci budou zabývat těmito tématy:
Komplexní rozbor tématiky komunikace školského zařízení s rodiči.
Rodič - klient, protivník, nebo partner?
Orientace rodičů na vztahovou sféru či výkon.
Čtyři osobnostní typy rodičů se zaměřením na schopnost komunikace.  
Navazující workshop Jak na komunikaci v MŠ II (10.02.2021) se zaměří na tato témata:
Teorie konfliktu.
Techniky komunikace v konfliktních situacích.
Komunikační systém školy.
Školní PR a marketing.
Přihlašování na oba na sebe navazující workshopy probíhá pomocí tohoto odkazu: https://forms.gle/yhaLNsAwqf511L2H7Účastníci se přihlašují pouze 1x! a toto přihlášení platí pro oba na sebe navazující workshopy zároveň (tj. na 27.01.2021 i na 10.02.2021). Účastníci se na workshopy připojí prostřednictvím odkazu, který jim bude zaslán s předstihem e-mailem na jejich adresu uvedenou v přihlašovacím formuláři. 
Pro přihlášené účastníky jsou workshopy tradičně ZDARMA.
Těšíme se na vás!
Realizováno v rámci aktivity 4.8 Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků předškolního vzdělávání.