• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

Poradenství k pomoci Ukrajině a kontakty na pomoc začleňování dětí a žáků z Ukrajiny

29.03.2022

Informace:

Kontakty – Ukrajina – edu.cz

·         Metodický web: www.edu.cz/ukrajina
·         Metodická linka pro vedení škol: 234 811 246 (po-pá 8-16)
·         E-mailová poradna: ukrajina@msmt.cz
Podpora MŠMT v době válečného konfliktu na Ukrajině – edu.cz (nejdůležitější a základní)
Ukrajina (npi.cz) (metodická podpora)
Integrace cizinců (npi.cz) – podsekce
Bezplatné překladatelské a tlumočnické služby
Adaptační koordinátoři do škol. Zájemci o adaptačního koordinátora mohou kontaktovat příslušného krajského koordinátora (viz Kontakty).
Ukrajinské ministerstvo školství spustilo velký projekt na podporu vzdělávání v době války
- NPI - Národní pedagogický institut
Projekt Učení bez hranic nabídne ukrajinským žákům od 14. března možnost vzdělávání prostřednictvím televize a online platforem.
V projektu vzniknou videolekce pro žáky 5. až 11. ročníku. Každý den budou zveřejněny výukové materiály věnované jedné oblasti vzdělávání.
Podpora ze SYPA
Stálá konference ředitelů: Jak mluvit s dětmi ve škole o válce?
Celý text je zpracovaný na blogu.
Kontakty na pomoc začleňování dětí a žáků z Ukrajiny
Kontakty centrálního pracoviště NPI ČR Pardubice
Mgr. Halka Smolová Závorová
Ústřední metodička pro vzdělávání, Oddělení systémové podpory a DVPP
Tel: +420 770 124 750
E-mail: halka.smolova@npi.cz
Řešené oblasti: DVPP, adaptační koordinátoři, překladatelské a tlumočnické služby, ediční činnost, webový portál cizinci.npi.cz, koordinace krajských center podpory, odborné poradenství
Mgr. Alice Kourkzi
Garantka vzdělávání dětí a žáků s OMJ a nadaných, Oddělení průřezových agend kurikula (vč. RVP a ČJ pro cizince)
Tel: +420 274 022 432, GSM: +420 775 070 519
E-mail: alice.kourkzi@npi.cz
Řešené oblasti: RVP, společné vzdělávání, vzdělávání žáků s OMJ, čeština jako druhý jazyk
Materiály dostupné na metodickém portálu RVP.cz a dále webu bývalého NÚV
Kontakt pro Pardubický kraj:
Mgr. Jiří Effenberk, e-mail: jiri.effenberk@npi.cz; tel. + 420 777 101 900
Krajský koordinátor podpory Děti/žáci – cizinci

Soubory

Poradenství k pomoci Ukrajině a kontakty na pomoc začleňování dětí a žáků z Ukrajiny