• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se právě děje v MAP

Podívejte se, na čem právě pracujeme.

Malý LEADER podporuje MAP

23.03.2020

Informace:

  • SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová - Podpora čtenářské gramotnosti
Společně se členy pracovních skupin, které při projektu MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová fungují, jsme připravili návrh projektu na podporu čtenářské gramotnosti, který byl 12. března 2020 úspěšně schválen členy Rady MAS ORLICKO, z.s. Na podporu čtenářské gramotnosti jsme získali finanční částku 150.000,- Kč. Tato částka bude rozdělena mezi 5 škol, které projeví zájem se do projektu na podporu čtenářské gramotnosti zapojit. Veškeré informace naleznete níže v přiloženém souboru. Při realizaci tohoto projektu bude nutná součinnost se zřizovateli škol, proto byla tato informace předána i jim.

Pokud máte zájem o zapojení do projektu, postupujte, prosím, dle instrukcí v níže přiloženém souboru.

  • SO ORP Žamberk a Králíky - Podpora environmentální výchovy
V prvním dvouletém cyklu projektu MAP II jsme sbírali a vyhodnocovali požadavky a potřeby mateřských a základních škol v SO ORP Žamberk a Králíky. Na jednu z nejvíce reflektovaných potřeb jsme se rozhodli reagovat novou aktivitou. Podpořenou oblastí bude rozvoj environmentální výchovy v mateřských a základních školách v územíV této souvislosti Vás informujeme, že způsobilým žadatelem o dotaci je zřizovatel školy/školky (členská obec nebo člen MAS ORLICKO, z.s.). Veškeré informace naleznete níže v přiloženém souboru
Pokud máte zájem se aktivity zúčastnit, prosíme o vyplnění a zaslání tabulky, která je součástí přiloženého souboru, tabulku vyplňte i v případě, že aktivita není pro Vás relevantní nebo nemáte zájem se jí zúčastnit. Postupujte, prosím, dle pokynů v níže přiloženém souboru.

Soubory

Malý LEADER podporuje MAP - Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

Malý LEADER podporuje MAP - Žamberk a Králíky