• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

POZOR!
 • Oba semináře pro školy a NNO k tématu GDPR jsou kapacitně naplněny. V současné době přijímáme pouze náhradníky.

  Číst více

 • Program pro stážisty.

  Číst více

 • Byl ukončen příjem přihlášek do PILOTÁŽE v rámci projektu MAP Žamberk a Králíky

  Číst více

 • Byl ukončen příjem přihlášek do PILOTÁŽE v rámci projektu MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

  Číst více

Co se právě děje v MAP

Podívejte se, na čem právě pracujeme.

Další plánované aktivity

Další akce

Proběhlé aktivity

Podívejte se na již zrealizované aktivity.

 • PILOTÁŽ - Základní škola a mateřská škola Červená Voda, Projekt: Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc
  11.11.2017
  Žamberk, Králíky

  PILOTÁŽ - Základní škola a mateřská škola Červená Voda, Projekt: Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc

  Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc – takový je název aktivity v rámci pilotáže, kterou zrealizovala ZŠ a MŠ Červená Voda.

  Termín a místo konání: 6. 6. – 11. 11. 2017, Červená Voda

  Cíl aktivity: aktivní prožití volného času rodiny, podpora citového prožitku – upevnění rodinného pouta společnými prožitky. 6. 6. 2017 se uskutečnila zahradní slavnost v areálu MŠ Červená Voda pro děti a jejich rodiče a prarodiče, kde členky Klubu čilých babiček uspořádaly dílnu s ukázkou háčkování, pletení, látání, tkaní a vyšívání. Byla prezentována hra na flétnu a zpěv a vystaveny rukodělné práce a obrazy MŠ.  24. 6. 2017 se odehrála Pohádková cesta na Křížovou horu, kde zástupci Lesů ČR a.s. zajistili zajímavé stanoviště – kvízy a úkoly z oboru Lesní pedagogiky; středisko Bílá liška místního skautu připravilo pod rozhlednou nejen prezentaci organizace, ale i zajímavé sportovní disciplíny. Divadelní soubor JO JO zajistil divadelní představení pro děti. V termínu 25. 10. – 11. 11. 2017 byla zrealizována výtvarná akce „Místo, kde žiji“ – díla vytvořená dětmi převážně ve škole, ale i doma budou tvořit výzdobu místní knihovny a nabídnuty k prezentaci v místním zpravodaji.

  Přínos pro vzdělávací proces: prevence patologických jevů – aktivní prožití volného času rodiny. Podpora citového prožitku (upevnění rodinného pouta společnými prožitky). Prezentace zástupců neformálního a zájmového vzdělávání.

  Zapojené subjekty spolupráce: děti a žáci, rodiče, členky Klubu čilých babiček, zaměstnankyně MŠ, divadelní soubor JO JO, Skaut – středisko Bílá liška, zaměstnankyně ZUŠ Králíky, Lesy ČR a.s.

  Zkušenosti rád/a předá: Jana Švestková (ms.cervenavoda@seznam.cz

  Zhodnocení přínosu pro MAP: opakovaná spolupráce a zapojení všech zúčastněných subjektů do aktivit podporujících účelné trávení volného času. Podpora mezigenerační spolupráce.  

  více
 • PILOTÁŽ - Mateřská škola Sluníčko Žamberk; Projekt: Čtení do ouška
  07.11.2017
  Žamberk, Králíky

  PILOTÁŽ - Mateřská škola Sluníčko Žamberk; Projekt: Čtení do ouška

  Čtení do ouška je název aktivity pilotáže, kterou zrealizovala mateřská škola Sluníčko v Žamberku.

  Termín a místo konání: 10. 9. - 7. 11. 2017 MŠ Sluníčko, Žamberk

  Cíl aktivity: rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí v předškolním věku. Pracovnice místní knihovny během třech návštěv mateřské školy tematicky předčítala dětem knihy a zadávala jim domů jednoduché úkoly související s četbou, které společně s rodiči plnili. Jednou za týden probíhala četba rodičů dětem před spaním ve školce. Děti odehrály rodičům pohádky a absolvovaly s nimi námětové hry s knihami na obchod a knihovnu.

  Přínos pro vzdělávací proces: podpora čtenářské gramotnosti dětí předškolního věku, rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností.

  Zapojené subjekty spolupráce: děti, rodiče, zástupce knihovny, pedagogové školy.

  Zkušenosti rád/a předá: Blanka Reková (skolka.zamberk@seznam.cz

  Zhodnocení přínosu pro MAP: společné činnosti zapojených subjektů napomohly k rozšíření a zkvalitnění spolupráce mezi MŠ a rodiči, ke smysluplnému trávení volného času (děti X rodiče), zkvalitnění spolupráce MŠ a městské knihovny. 

  více
 • PILOTÁŽ - Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice; Projekt: Dílny k předvánočnímu Jarmarku

  PILOTÁŽ - Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice; Projekt: Dílny k předvánočnímu Jarmarku

  Dílny k předvánočnímu Jarmarku proběhly formou projektového dne v prostorách Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice, jako další aktivita pilotáže.

  Termín a místo konání: 3. 11. 2017, Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice

  Cíl aktivity: podpora spolupráce a komunikace napříč ročníky školy, pedagogy a zástupci neformálního vzdělávání. Žáci druhého stupně ZŠ ve smíšených skupinách společně s pedagogy a členy Klubu Červenka, z.s. pracovali v osmnácti různých dílnách. Zpracovávali různé materiály (papír, textil, dřevo, keramiku,…), vyzkoušeli si rozmanité postupy (lepení, šití, práce se dřevem, pečení,…) a vyráběli drobné vánoční dárky a ozdoby, které budou následně prezentovat na vánočním Jarmarku.

  Přínos pro vzdělávací proces: rozvoj motorických a praktických činností a dovedností zapojených žáků. Podpora komunikačních a prezentačních dovedností. Posilování týmové práce, tolerance a zapojování méně zdatných žáků. Smysluplné trávení volného času.

  Zapojené subjekty spolupráce: žáci školy, pedagogové ZŠ, členové Klubu Červenka, z.s.

  Zkušenosti rád/a předá: Mgr. Simona Dolečková (s.doleckova@seznam.cz)

  Zhodnocení přínosu pro MAP: prohloubení spolupráce mezi zaměstnanci ZŠ, žáky a zástupci neformálního vzdělávání.

  více
Další akce